Организирани активности на градење на тим во средината на годината

Неодамна, трговската компанија Јиву Сандро ја одржа средбата на средината на 2020 година за сеопфатно анализирање на растот на перформансите во првата половина на 2020 година и го потенцираше фокусот на работата на втората половина на 2020 година. Конференцијата беше проследена со возбудливи активности за градење тим. Сите работници присуствуваа на состанокот абд Внимателно го слушаа извештајот од состанокот, го спроведоа духот на состанокот. Сите имаат јасен план за целите од 2021 година и имаат целосна доверба во постигнувањето на целта од 2021 година.


Време на објавување: август-19-2020 година